Digitalt årsmøte for Norges Innsamlingsråd

Et illustrasjonsbilde av en dame som legger en stemmeseddel i en lukket stemmeboks.

Dato: 19.05.21
Tid: 14.00-15.30
Sted: På Zoom

Årsmøtet er for medlemmer av Norgs Innsamlingsråd.

Agenda

1. Konstituering

  • a. Navneopprop
  • b. Fastsettelse av stemmetall

2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to personer til å skrive under protokollen
5. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
6. Godkjennelse av årsberetning
7. Regnskap for foregående år, med revisors beretning
8. Budsjett for påfølgende år (til orientering)
9. Eventuelle klager over avslag på søknad om medlemskap
10. Fastsettelse av årsavgift
11. Vedtektsendringer
12. Valg

  • a. Styreleder og nestleder
  • b. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  • c. Revisor (statsautorisert eller registrert)
  • d. Valgkomitee

13. Innsendte saker
14. Evt resolusjoner.    

Med vennlig hilsen  
Klaus Damlien, styreleder