Digitalt frokostmøte – Automatisering: gode vaner som ikke glipper

Et illustrasjonsbilde som skal vise ulike løp i en giverreise hos en organisasjon.

Dato: 21.04.21
Tid: 09.00-10.00
Sted: Online

Det tar tid å innarbeide gode vaner i eget liv. Man må prøve og feile, og man må bruke tid. Masse tid. Og en god dose selvdisiplin. Og i mellomtiden skjer livet.

Slik er det også for organisasjoner som skal lage best practise. Giverreiser er et godt utgangspunkt, men hvordan kvalitetssikrer du alt det som skjer underveis? Det som ikke passer inn i «reisen»? Da trenger du et verktøy som enkelt lar deg beskrive og justere både vanene og avvikene selv, og som så holder fast ved dem og gjennomfører best practise for deg.

I dette frokostmøtet viser Kommunion deg hvordan du gjennom enkel dra&slipp kan koble en hver hendelse i CRM med en hver tilgjengelig handling i CRM.

En hendelse kan være

  • at dere får en ny giver
  • at dere får en betydelig gave
  • at en giver unnlater å betale for andre gang på rad
  • at en lojal giver har «rund» bursdag
  • at en fastgiver ikke har økt beløp på tre år

En handling kan være

  • å sende en SMS med en giverlenke
  • å sende et brev med giro
  • at noen tagges
  • at noen flyttes videre i giverreisen
  • at det settes en strukturert oppgave med påminnelse