Digitalt frokostmøte – Hvordan revolusjonere feltsalg for organisasjoner?

Et illustrasjonsbilde av en ansatt i en organisasjon som prøver å rekruttere nye støttespillere. Bilde er tatt ute på en gate i en storby.

Dato: 08.04.2021
Tid: 09.00 – 10.00
Sted: På Zoom

Hvordan sikre bedre oversikt, enklere informasjonsflyt og samle hele feltsalgsprosessen i ett og samme verktøy?  

På dette frokostmøte vil Enevo og Fjelltopp Media fortelle deg hvordan du kan jobbe med feltverving på en ny måte. Produktet Byndle er utformet med tanke på deg som driver med salg, markedsføring og vervekampanjer for en organisasjon. Målet er å optimalisere resultat og sikre god arbeidsflyt for feltververe. 

Program:

  • Demonstrasjon av produkt
  • SOS-Barnebyer deler sine erfaringer
  • Spørsmålsrunde

Velkommen til medlemmer av Norges Innsamlingsråd.