StimuLab: Utfordringer i møtet mellom frivillig og offentlig sektor

Dato: 18.02.21
Tid: 09.00 – 11.30
Sted: Online

Frivillige organisasjoner og kommunal/statlig forvaltning inviteres til en presentasjon av StimuLab-prosjektet Starte og drive en frivillig organisasjon. Prosjektet skal kartlegge utfordringer frivillige organisasjoner har i møte med det offentlige, med mål om å forbedre disse.

Å gjøre det enklere å starte og drive en frivillig organisasjon er ett av de prioriterte områdene i Regjeringens strategi Sammenhengende tjenester innenfor syv livshendelser. Gjennom støtteordningen StimuLab, skal et team med tjenestedesignere skape sammenhengende digitale tjenester som forenkler hverdagen for frivillige organisasjoner så de får mer tid til aktivitet. Det er også et mål at frivillige organisasjoner kun skal rapportere informasjon til det offentlige en gang.

Prosjektet går over hele 2021 og gjennomføres for Brønnøysundregistrene i samarbeid med Kulturdepartementet, Frivillighet Norge og Norges Innsamlingsråd av Rambøll, Halogen og Comte Bureau.

Vi ønsker innspill og oppfordrer våre medlemmer til å melde seg på.

Få informasjon, og del erfaringer

På dette arrangementet vil prosjektgruppa fortelle hva som er kartlagt så langt. Dette følges av en digital workshop, hvor deltakerne kan dele egne erfaringer og kommentere det som er lagt fram. Informasjonsmøtet er åpent for alle, men workshopen har begrenset antall plasser, som deles ut etter førstemann til mølla-prinsippet.

  • Presentasjon: kl. 9-10 (Alle som ønsker er velkomne)
  • Digital workshop: kl. 10.15-11.30 (Begrenset antall)

Følg denne lenken for påmelding til presentasjon og workshop.

Les mer om Sammenhengende tjenester innenfor 7 livshendelser her

Det gjøres opptak av presentasjonen som deles i etterkant. Det vil også være mulig å gi skriftlige innspill i etterkant av presentasjonen.

Kontaktperson:
Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.
Epost: siri@innsamlingsradet.no