Vi jobber for alle som driver med fundraising i Norge

Fundraising Norge er en interessepolitisk og faglig aktør som bistår norske organisasjoner og institusjoner som regelmessig skaffer midler til sin virksomhet gjennom innsamlinger.

Om Fundraising Norge

Formålet vårt er å arbeide for bedre rammebetingelser og en høyere anseelse for organisasjoner som arbeider med innsamling.

Det gjør vi ved å være et talerør overfor myndigheter og leverandører og ved å arbeide for økt kompetansebærekraftige inntektsskapende aktiviteter og ved å fremme etiske god innsamling.

Fundraising Norge styrker ideelle og frivillige organisasjoners inntektsskapende arbeid ved å:

  • Arbeide for økt forståelse blant allmennheten for humanitære og samfunnsnyttige organisasjoners inntektsskapende aktivitet
  • Bedre rammevilkårene for organisasjoners inntektsskapende aktiviteter ved å være et talerør overfor myndighetene og større leverandører
  • Arbeide for en sunn utvikling av inntektsskapende aktiviteter og motvirke usunne innsamlingsmetoder
  • Fremme etiske normer for innsamling
  • Heve den innsamlingsfaglige kompetansen blant medlemmene
  • Være en sosial arena for bygging av nettverk organisasjonene i mellom

Fundraising Norge ble stiftet i 1994 og er partipolitisk nøytrale.

Vår visjon: Fundraising på høyeste nivå
Overordnet mål: Vi gjør fundraising enklere