Et medlemskap i Norges Innsamlingsråd gir faglig felleskap, påfyll av kompetanse og en bransje som løfter i flokk.

Når din organisasjon er medlem i Norges Innsamlingsråd får du mulighet til å delta på møter, kurs og fagdager som gir deg økt kompetanse innenfor fundraisingsfeltet.

Medlemmer i Norges Innsamlingsråd får:

 • Gratis medlemsmøter og veiledning om bransjens rammevilkår
 • Medlemspriser på nasjonale og internasjonale konferanser, kurs og seminarer
 • Påvirkningskraft i politiske prosesser
 • Mulighet til deltakelse på fellesaktiviteter, eksempelvis felleskampanje på arv og testamentariske gaver
 • Tilgang til et mangfoldig interessefellesskap
 • Gode tilbud fra våre leverandørmedlemmer
 • Gratis utlysning av stillingsannonser
 • Rabattert pris på Vipps

Hvem kan bli medlem?

Medlemskap i Norges Innsamlingsråd kan søkes av enhver norsk ideell organisasjon eller institusjon som har samfunnsnyttig formål (humanitært, kulturelt, natur- og miljøfaglig, religiøst eller lignende), og som regelmessig skaffer eller planlegger å skaffe midler til sin virksomhet gjennom fundraising. Virksomheten skal ha et ikke-økonomisk formål, være ikke-offentlig og ha vært aktiv de siste tre årene. Kun hovedorganisasjonen (sentralleddet) kan være medlem. Søknad om medlemskap godkjennes av styret i Norges Innsamlingsråd.

Se Norges Innsamlingsråds vedtekter.

Medlemsavgift

Trappetrinnsmodell, vedtatt av Norges Innsamlingråds årsmøte 18. juni 2020:

• Medlemmer med totale inntekter > 100 mill. NOK: 33.510,- NOK
• Medlemmer med totale inntekter 50–100 mill. NOK: 25.970,- NOK
• Medlemmer med totale inntekter 25–50 mill. NOK: 18.418,- NOK
• Medlemmer med totale inntekter 10–25 mill. NOK: 10.334,- NOK
• Medlemmer med totale inntekter < 10 mill. NOK: 4.924,- NOK

Medlemsavgiften deles i to og betales halvårlig.

Innmeldingsskjema

  Det bekreftes herved at vår organisasjon har tatt en beslutning om å melde seg inn i Norges Innsamlingsråd. Vi er inneforstått med at det å være medlem av Norges Innsamlingsråd forplikter oss til å følge de lover som regulerer innsamling i Norge, atferdsnormen, og de etiske reglene som gjelder for innsamlingsarbeid i Norge. Du kan lese om hvordan vi oppbevarer dine data i vår personvernerklæring.
 • Dra og slipp filer her, eller