Styret

Norges Innsamlingsråd har et aktivt, arbeidende styre. Medlemmer velges for to år av gangen og kan sitte i maks tre perioder. Styret består av fem representanter fra Innsamlingsrådets organisasjonsmedlemmer, og maks to eksterne (ikke-medlemmer) styremedlemmer. Styrets leder er Klaus Damlien.

Styremedlemmene velges inn på årsmøtet og sitter for to år av gangen. Styret fatter vedtak som eksempelvis omhandler Norges Innsamlingsråds fremdrift, medlemskontingenter og målsetting.

Klaus Damlien

Styreleder
Epost: klaus.damlien@reddbarna.no

Erfaring:

 • Director of Marketing and Digital Channels hos Redd Barna
 • Over 10 års erfaring innen fundraising og er spesielt interessert i områder knyttet til digitalisering, merkevare og kampanjearbeid.
 • Har tidligere jobbet innen finans, reklame og consulting

Karl Magnus Rohde-Næss

Nestleder
Epost: karl.naess@norskluftambulanse.no

Erfaring:

 • Markedssjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse
 • Leder for innsamlingsrådets feltvervingutvalg
 • Kurs- og foredragsholder innen fundraising
 • Tidligere:
  • Merkevaresjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse
  • Country manager Face2Face design and communication
  • Leder for vervevirksomhet i Leger Uten Grenser
  • Salgssjef i Seed digital marketing OY

Beate Sørum

Styremedlem
Epost: beate@bbold.no

Erfaring:

 • Selvstendig konsulent innen digital fundraising gjennom hennes eget selskap: b.bold
 • Tidligere digital fundraiser for Kreftforeningen, der hun på 5 år doblet innsamlingen gjennom denne kanalen
 • Populær foredragsholder i det internasjonale fundraisingmiljøet

Hanne Lin Prestegård

Styremedlem
Epost: hannep@npaid.org

Erfaring:

 • Avdelingsleder i Norsk Folkehjelp – og del av ledergruppen
 • Lang erfaring innen markedsføring, merkevare, CSR og innsamling fra bla Røde Kors, ulike byrå og Redningsselskapet.
 •  Master of Management BI (Strategisk markedsføring, Consulting og Samspill og ledelse)

Ina Svarød

Styremedlem
Epost: ina@ambera.com

Erfaring:

 • Marketing Director Ambera
 • Tidligere styreleder i NORDMA
 • Mange års ledererfaring fra landets største reklamebyråer, blant annet gjennom å starte opp og lede McCann Direkte, Bouvet og Try CRM.
 • Rådgiver med CRM som spesialfelt for kunder som Kreftforeningen, Redningsselskapet, Norsk Luftambulanse og Redd Barna
 • Bred erfaring innen merkevarebygging

Øystein Sivertsen Sørvig

1 Varamedlem
Epost: oystein.sorvig@sos-barnebyer.no

Erfaring:

 • Politisk rådgiver i SOS-Barnebyer
 • Utdannet samfunnsøkonom
 • Konsulent i Gambit H+K og Menon economics

Anne Kjersti Kværner

2 Varamedlem
Epost: anne.kvaerner@blakors.no

Erfaring:

 • Fundraisingsjef – Blå Kors Norge
 • Tidligere leder for arveutvalget i Norges Innsamlingsråd
 • Markedssjef –  Nordic Choice Hotels
 • Leder Digital kreativt senter – Eberry, Nordic Choice Hotels
 • Marketingsjef og Innovasjonsleder – Jotun Dekorativ
 • Markedsdirektør – Scanox AS
 • Siviløkonom