Innsikt: fundraising og givermarkedet i Norge

Vi har samlet statistikk, rapporter og fagressurser som kan hjelpe deg i jobben som fundraiser.

På denne siden finner du:

  • Rapporter og statistikk om innsamlingsbransjen
  • Fagressurser knyttet til ulike typer fundraisingarbeid
  • Innføring i skatte- og avgiftsordninger som kommer frivillig sektor til gode

Statistikk og rapporter

Sammen med gode samarbeidspartnere forsøker vi å skaffe gode data og innsikt i givermarkedet i Norge. Det er produsert en rekke rapporter om giveradferd og størrelsen på givermarkedet i Norge, trender og innsikt om ulike typer innsamlingsarbeid.

Fagressurser

Finn fagressurser til din arbeidshverdag. Ressursene er enten samlet inn eller produsert av Innsamlingsrådet, eller av eksisterende eller tidligere arbeidsutvalg.

Fradrag og kompensasjon

Det finnes to ordninger som skal komme idelle og frivillige organisasjoner til gode; skattefradrag for gaver, og momskompensasjon for frivillige organisasjoners kostnader til merverdiavgift.

Skattefradrag

En giver kan trekke fra gaver til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn på skatten sin. Mottakeren (organisasjonen) må være godkjent av Skatteetaten, og organisasjonen må melde inn gaven til Skatteetaten.

Du finner informasjon om hvordan organisasjonen kan søke om å bli godkjent, liste over godkjente organisasjoner, og innrapportering av gaverSkatteetaten.no.

Momskompensasjon (mva-ordningen)

Organisasjoner betaler 25 prosent merverdiavgift på varer og tjenester, men i motsetning til næringslivet kan de ikke kreve disse pengene direkte tilbake.

Momskompensasjonsordningen skal delvis kompensere for kostnader organisasjonen har hatt til moms. Dette har vært blant de viktigste politiske sakene for frivillig sektor i Norge, og det jobbes fortsatt for full kompensasjon for ekstra utgifter til mva. Du kan lese om det pågående politiske arbeidet hos Frivillighet Norge.

Søknadsfrist hvert år er 1. september, og da søker man for forrige regnskapsår. Du finner søknadsskjema og mer informasjon om kriterier på Lotteri- og stiftelsestilsynet sin nettside.