Innsikt og fagressurser

Vi har samlet statistikk, rapporter og fagressurser som kan hjelpe deg i jobben som fundraiser.

På denne siden finner du:

  • Rapporter og statistikk om innsamlingsbransjen
  • Fagressurser knyttet til ulike typer fundraisingarbeid
  • Etiske regler i innsamling
  • Andre ressurser, som eksempelvis momskompensasjon for ideelle organisasjoner

Statistikk og rapporter

Sammen med gode samarbeidspartnere forsøker vi å skaffe gode data og innsikt i givermarkedet i Norge. Det er produsert en rekke rapporter om giveradferd og størrelsen på givermarkedet i Norge, trender og innsikt om ulike typer innsamlingsarbeid.

Fagressurser

Finn fagressurser til din arbeidshverdag. Ressursene er enten samlet inn eller produsert av Innsamlingsrådet, eller av eksisterende eller tidligere arbeidsutvalg.

Etiske regler i innsamling

Andre ressurser

Her finner du informasjon om tilskuddsordninger, skattefradrag, momskompensasjon og hvordan starte en forening.