Anbefaling feltvervingaktivitet per 18. januar 2021

Feltvervingutvalget i Norges Innsamlingsråd kan etter dagens pressekonferanse anbefale organisasjoner å gjenoppta sin ververaktivitet.

Leder av feltvervingutvalget, Karl Magnus Rohde-Næss, skriver i dag:

«Statsministeren har i dag opphevet anbefalingen om å unngå besøk hjemme.

Karl Magnus Rohde-Næss, leder av feltvervingutvalget.

Utvalget følger sin tidligere plan og opphever dermed anbefalingen om å stanse dør-til-dør-basert feltverving.

Ettersom kjøpesentre ikke nevnes av statsministeren og heller ikke er nevnt blant nasjonale tiltak, opphever vi også anbefalingen om å stanse feltverving gjennom innendørs stands.

Samtidig som vi må se på dette som gode nyheter, må vi også se at flere kommuner ønsker å videreføre tiltakene fra 3. januar. Det er organisasjonens ansvar å kjenne til og å rette seg etter både nasjonale og lokale tiltak.»

Relaterte artikler: