Anbefaling feltvervingaktivitet per 4. januar 2021

Utvalget for feltverving har nå vurdert COVID-19-situasjonen og de nye bestemmelsene som kom fra regjeringen søndag 3. januar. Utvalget ser de nye bestemmelsene som innstramninger på individuell kontakt med andre mennesker.

Med bakgrunn i dette stiller et samlet utvalg seg bak følgende anbefaling:

Utvalget for feltverving anbefaler å stanse dør-til-dør-basert feltverving samt innendørs standsaktivitet fram til besøksreguleringen oppheves. Utendørs stands- og gateaktivitet påvirkes ikke av denne anbefalingen, men utvalget anmoder om høyeste grad av forsiktighet og oppfordrer alle organisasjoner om selv å vurdere hvorvidt de kan drive denne typen feltverving på en forsvarlig måte, sett i lys av gjeldende bestemmelser. Utvalget vil trappe opp sin monitorering av aktiviteten ytterligere for å kunne justere denne anbefalingen ved behov.

I utvalget finnes det både organisasjoner som driver feltverving på dør, gate og stands, og organisasjoner som kun driver feltverving på dør.

Besøksreguleringens første setning lyder: «Unngå å ha gjester i hjemme». Ut ifra dagens situasjon er det altså denne anbefalingen som må oppheves for at vi skal kunne anbefale en gjenopptakelse av dør-til-dør-basert feltverving.

Butikkreguleringens første setning lyder: «Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll.» Ut ifra dagens situasjon er det altså denne anbefalingen som må oppheves for at vi skal kunne anbefale en gjenopptakelse av innendørs stands-basert feltverving.

Tidsrammer: Utvalgets anbefaling trer i kraft fra i dag. Dette kommer brått på, noe som er uheldig. Grunnen til at utvalget ikke har kommet med en anbefaling med større rom for å planlegge, er rett og slett at regjeringens anbefalinger først kom i går kveld, og at også disse er ment å gjelde fra og med i dag. I første omgang er regjeringens tiltak og anbefalinger ment å gjelde fram til og med 18. januar.

Feltvervingutvalget vil ha jevnlige møter de neste ukene. Bli gjerne med i Facebook-gruppen Feltverving i Norge for raske oppdateringer.

Last ned Nasjonal veileder for feltverving under pandemi i Norge (PDF).

Se også: