Årets fundraiser 2020

Vi gratulerer Eva Eggesvik i Norges Blindeforbund med tittelen årets fundraiser 2020!

Juryens begrunnelse:

Årets fundraiser er en ekspert på sitt fagfelt. Personen har arbeidet systematisk over flere år og har en spisskompetanse de fleste av oss kan drømme om. Hen har faktisk satt innsamlingsrekord i egen organisasjon hvert eneste år – i over 20 år!

Personen har hatt mange roller innenfor fundraising. Hen startet med å pakke konvolutter med giroer, har vært telefonselger, bygget opp TM-avdeling, vært ansvarlig for giverservice, vært rekrutterings- og opplæringsansvarlig, jobbet med DM, med å sette opp feltvervingsavdeling og er nå CRM-sjef med ansvar for bruk og utvikling av hele giverdatabasen.

Personen har videreutviklet kompetansen sin og studert ved siden av jobb. Hen slakker ikke av, men gasser på og blir mer kunnskapsrik og engasjert med årene. I tillegg er personen en enorm ressurs for sine bransjekolleger og deler villig av sin kunnskap. Mange kan si at det er enkelt å ta en telefon til personen for å spørre om hjelp. Dette er et eksempel til etterfølgelse.

Juryen kan ikke få fullrost personen nok. Prisen for Årets fundraiser 2020 går til Eva Eggesvik i Norges Blindeforbund.