Design Without Borders søker samarbeidspartnere


Design Without Borders har lenge jobbet på det afrikanske kontinentet. Nå etterlyser de samarbeid med organisasjoner som har sitt formålsarbeid der.

Vil bistå flere gode formål

Design Without Borders ble grunnlagt med tanken om at både design og designere kan bidra til å forbedre livene til mennesker i lavinntektsland og kriseområder. I dag består Design Without Borders av en uavhengig ideell stiftelse i Norge og et profesjonelt designkontor i Uganda. Herfra betjener de det afrikanske kontinentet.

Morten Nesbakken, CEO i Design Without Borders. Foto: privat.

– Vi kan samarbeide med organisasjoner på både produkt- og tjenesteutvikling, samt bistå med å skreddersy eksisterende programmer så de får bedre sluttresultater. Vi ønsker å bidra til å realisere flere gode prosjekter, sier Morten Nesbakken, CEO i Design Without Borders.

Klare til å brette opp ermene

Gjennom 20 års erfaring har Design Without Borders opparbeidet seg god kontekstforståelse i de afrikanske lokalmiljøene. Tidligere har de arbeidet med Unicef om familieplanlegging og skal på sikt i gang med et prosjekt for Kirkens Nødhjelp der de bruker gamification, eller digitale spill, til å heve kompetansen innen økonomiforståelse.

– Vi har god kapasitet til å bidra på flere prosjekter. Jeg vet flere har satt ting på vent under COVID-19, men nå må vi ut av bobla. Vi er klare til å bistå organisasjoner og håper flere vil samarbeide med oss, avslutter Nesbakken.