Norske fundraisere viktigere enn noen gang

Ferske tall fra Fundraisingrapporten til Deloitte viser at norske organisasjoner har rekord i å samle inn penger til egne formål; – Dette viser hvor viktige norske fundraisere er, sier Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.

Portrett av Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd. Hun har på seg hvit genser med sort blazer over.
Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd. Foto: privat.

Rekord i innsamlede midler

Norske ideelle og frivillige organisasjoner samlet inn 19,8 milliarder kroner i 2019 mot 17,8 milliarder i 2018. Dette tilsvarer en økning på 11,5 %.

– Dette er svært gledelige tall. Norske fundraisere er profesjonelle og bidrar til at organisasjonene får nok inntekter så de kan oppnå sine formål. Den forrige frivillighetsmeldingen sa at ideelle og frivillige organisasjoner må ha en bærekraftig økonomi. Tallene fra Fundraisingrapporten tyder på at nettopp dette har skjedd. Det er gøy å se en sterk bransje som stadig vokser, sier Nodland.

Tilskudd er en viktig del av inntekten til organisasjoner og har økt med 8 % fra 2018 til 2019. Dette skyldes i all hovedsak økning i tilskudd fra EU, FN og andre internasjonale instanser med 21 %.

– Mange mener at det å søke tilskudd ikke går under fundraising, men det stemmer ikke. Så lenge man må ha en ansatt som arbeider med tilskuddsordninger, så er man en fundraiser. Og ut fra tallene ser vi betydningen av å ha flinke ansatte på akkurat dette feltet, sier generalsekretæren.

Giverglede på topp

I mai skrev Bistandsaktuelt at givergleden har økt under koronaperioden. Det siste oppdaterte satellittregnskapet for frivillige organisasjoner hos SSB viser at norske husholdninger står for 44,9 prosent av inntektene til organisasjoner. SSB-tallene er fra 2018, og viser at givergleden har vært høy over flere år.

– Både før, og under, korona har vi sett at nordmenn gir. Organisasjonene har vært flinke og funnet metoder for å tilpasse seg, spesielt når det gjelder digitale flater. Utviklingen på Facebook-innsamlinger har vært helt fantastisk fra 2017 og står nå på toppen av inntektsgivende kanaler. Dette viser hvor flinke norske organisasjoner er til å henge med i tiden og velge kanaler som målgruppen vil ha, sier Nodland.

Økning i testamentariske gaver

Inntekter fra testamentariske gaver økte med 26,6 prosent fra 2018 til 2019 viser rapporten. I 2018 ble det startet opp et stort initiativ der 36 organisasjoner gikk sammen om en felles holdningskampanje på tematikken. Målet er å normalisere temaet i befolkningen og opplyse om muligheten man har til å gi en gave i testament.

I 2020 stod nesten halve medlemsbasen til Norges Innsamlingsråd sammen om kampanjen – 41 organisasjoner var med på felleskampanjen Det gode testament.

– Stadig flere organisasjoner henvender seg til oss fordi de ønsker å arbeide med testamentariske gaver. Som et resultat har flere organisasjoner blitt med på kampanjen, og i år så vi at flere tok kampanjemateriell i bruk i egne kanaler. Det er viktig at vi løfter tematikken sammen, slik at det blir enklere for alle å arbeide med denne viktige inntektskilden, avslutter hun.

Relevante artikler: