Nye rådsmedlemmer i TV-aksjonen NRK

TV-aksjonen NRK har fått tre nye rådsmedlemmer og fem nye varamedlemmer. Advokat Håkon Mathiesen går inn som ny leder.

Håkon Mathiesen er leder for Innsamlingsrådet for TV-aksjonen i NRK. FOTO: CF-WESENBERG.

Innsamlingsrådet for TV-aksjonen i NRK er et eksternt organ som er oppnevnt av NRKs styre. Rådet mottar og vurderer søknadene fra de som ønsker å bli tildelt NRKs TV-aksjon. De følger også opp rapportering og ser til at pengene blir brukt riktig. Nå er nye rådsmedlemmer på plass og klare til å ta imot søknader.

Dette er de nye medlemmene:

  • Håkon Mathiesen, ny rådsleder. Oslo. Født 1959. Har vært vara for leder i Innsamlingsrådet i to perioder. Advokat og partner i advokatfirmaet Dalan. Har jobbet mye med eiendoms- og miljørettslige spørsmål.
  • Usman Khan, nytt rådsmedlem. Oslo. Født 1983. Overlege ved indremedisinsk seksjon, Akershus universitetssykehus. Jobber klinisk på avdelingen, i tillegg til at han forsker og underviser medisinstudenter ved Universitet i Oslo. Har også bakgrunn som offiser i Sjøforsvaret.
  • Kjersti Markusson, nytt rådsmedlem. Evenes. Født 1955. Bakgrunn som lærer, rektor og politiker (SV). Har vært statssekretær i finansdepartementet og på statsministerens kontor (Stoltenberg II). Tidligere fylkesråd og fylkestingsmedlem i Nordland. Pensjonerte seg og gikk av som rektor ved Liland skole i Evenes i august i år.

Rådsmedlemmene Gøril Forbord og Thorhild Widvey fortsetter i sine verv. De nye varamedlemmene er Merete Smith, Sturla Ditlefsen, Svenn Are Jenssen, Knut Kittelsaa og Sahfana Ali Mubarak.