Partnerskapsavtale verdt millioner

SOS-Barnebyer har inngått partnerskap med boligeiendomsselskapet Heimstaden, der organisasjonen vil motta godt over 100 millioner kroner årlig. Avtalen er en av de største i sitt slag.

Heimstaden sitt initiativ

I det nye prosjektet «A home for a home» vil Heimstaden årlig donere 100 euro til SOS-Barnebyer for hvert hjem selskapet eier selv. Heimstaden har nærmere 110.000 leiligheter i syv land, noe som tilsvarer en donasjon på 110 millioner kroner allerede første år. Pengene skal gå til å gi barn verden over et trygt hjem og en god start på livet.

Karl Olav Grønlund Sørensen. Foto: privat.

– Heimstaden kom til oss med et ønske om partnerskap. Min oppfatning er at det er ganske så uvanlig at en bedrift tar et slik initiativ, sier Karl Olav Grønlund Sørensen, leder forretningsutvikling i SOS-Barnebyer.

Bærekraftsmålene står sentralt

Heimstaden ønsker å ta et større samfunnsansvar og har valgt bærekraftsmålene som en pekepinn på hvilke prosjekter de skal satse på. SOS-Barnebyer har jobbet med ulike bærekraftsmål i en årrekke og det ble naturlig at partnerskapet tok utgangspunkt i disse.

– Jeg føler vi har komet et langt steg videre som bransje når store firmaer ser på bærekraftsmålene som en del av sin forretningsmodell. Bærekraftsmålene blir helt sentrale når vi velger ut hvilke programmer Heimstaden skal støtte. De gir oss både felles språk og retning når man skal utarbeide et partnerskap på denne størrelsen, sier Grønlund Sørensen.

Et godt program er essensielt

Kjernen i partnerskapet prosjektet «A home for a home», men begge parter har større ambisjoner. I løpet av våren skal SOS-Barnebyer sette opp en portefølje av programmer og prosjekter som midlene skal brukes på.

– Vi forplikter oss til å bruke midlene til programmer av høy faglig kvalitet, og også at vi skal jobbe i de landene vi felles er tilstede. Målet er å lage en avansert portefølje som vil treffe mange barn. Vi opplever at Heimstaden har stor tillit og tiltro til at vi foreslår riktige prosjekter, forteller han.

SOS-Barnebyer tar Heimstaden sitt engasjement som en bekreftelse på at organisasjonens formålsarbeid fortsatt er høyaktuelt. Han legger til;

– Uansett hvilke kriser verden står overfor, fikser vi det ikke uten at barn kan vokse opp i trygge rammer og med den omsorgen de trenger.

 Grønlund Sørensen mener at gode programmer er det viktigste når man arbeider med næringslivet.

– For oss som jobber med innsamling så tror jeg det viktigste er å ha gode, gjennomarbeidede programmer i bunn, og at man forstår hvordan det resonerer hos partnerne. Uten dette blir man bare en leverandør på noe som er helt greit som ingen av partene får noe særlig ut av, avslutter han.