Siste nytt om feltvervingaktivitet

Denne siden oppdateres med anbefalinger om verveaktivitet fra feltvervingutvalget i Norges Innsamlingsråd.

For løpende oppdateringer sjekk ut Facebook-gruppen Feltverving i Norge.

Fredag 5. februar 2021:

Norges Innsamlingsråds utvalg for Feltverving endrer på råd for feltverving i Norge.

Den siste tiden har muterte virusvarianter ført til daglige endringer i smittesituasjonen. Slik utvalget nå ser det er det ikke hensiktsmessig å justere anbefalingene daglig.

For å sikre en trygg feltverving i Norge endrer vi anbefalingen til følgende:

Det er opp til enhver organisasjon å vurdere hvorvidt feltverving er riktig eller ikke under epidemien. De organisasjonene som selv velger å drive feltverving skal følge den nasjonale veilederen for feltverving under epidemi i Norge. I tillegg skal både nasjonale og lokale bestemmelser som blir kommunisert av regjering, kommune eller FHI følges. I områder der det er innført forbud mot, eller anbefaling mot å besøke private hjem, anbefaler utvalget å ikke drive noen form for feltverving. Det samme gjelder i områder der det er lagt ned forbud mot å yte tjenester som innebærer berøring, som eksempelvis frisører eller massasjeklinikker.

Utvalget for feltverving håper at dette er en føring som er tydeligere og lettere å følge over tid.

Tirsdag 2. februar 2021:

Oppdatering om feltverving i Ulvik:

20% av befolkningen i Ulvik kommune i Hardanger er i karantene og kommunen har innført forbud mot besøk. Det ser ut til at det ble en kortvarig åpning for feltverving i alle landets kommuner. Utvalget for feltverving anbefaler stans av all form for feltverving i Ulvik kommune fra i dag og til og med 7. februar.

Mandag 1. februar 2021:

Fra og med onsdag 3. februar oppheves de strengeste tiltakene knyttet til smitteutbruddet i Nordre Follo. Regjeringen åpner med dette opp for besøk i private hjem. På bakgrunn av dette hever utvalget for feltverving sin anbefaling om full stans av feltverving i de 25 kommunene der det har vært anbefalt å ikke ha besøk hjemme. Utvalgets anbefaling er altså fra og med onsdag at feltverving kan drives i alle landets kommuner så lenge organisasjonen sørger for å følge nasjonal veileder for feltverving under epidemi i Norge. Denne anbefalingen gjelder fra og med onsdag 3. februar.

Samtidig som utvalget i helhet stiller seg bak denne anbefalingen ser vi det som viktig å opplyse om at utvalget praktiserer ulikt i denne tiden. Noen organisasjoner som er representert i utvalget har redusert feltverveaktivitet, noen har stanset helt og noen har full aktivitet. Dette er det ulike grunnet til.

Basert på innspill fra våre medisinske referanser er utvalget trygg på at det ikke er medisinske hindringer i å drive feltverving nå, så lenge veilederen følges. Utover det må organisasjonene selv gjøre individuelle vurderinger. I tillegg ser vi at endringer skjer raskt og nye tiltak kan innføres raskt.

Vi ønsker til slutt å berømme organisasjoner og byråer for etterlevelse av veileder og anbefalinger gjort av utvalget. I tillegg opplever vi en imponerende fleksibilitet og evne til å omstille i egen organisasjon for å unngå permitteringer.

Mandag 25. januar 2021:

Fra i dag av vil kommunene Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet også være regulert strengere som følge av spredningen av den Engelske COVID-varianten i Nordre Follo.

Som tidligere annonsert vil utvalgets anbefaling fra forrige uke utvides dersom nye kommuner blir omfattet av de strenge reguleringene som er lagt ned grunnet mutant-spredningen i Nordre Follo. Utvalgets anbefaling er altså å midlertidig stanse all form for feltverving også i overnevnte kommuner. Utvalget anbefaler dermed å ikke drive feltverving av noen form i følgende kommuner:

 • Asker
 • Aurskog-Høland
 • Bærum
 • Drammen
 • Enebakk
 • Frogn
 • Horten
 • Indre Østfold
 • Lier
 • Lillestrøm
 • Lunner
 • Lørenskog
 • Marker
 • Moss
 • Nesodden
 • Nittedal
 • Nordre Follo
 • Oslo
 • Rakkestad
 • Rælingen
 • Råde
 • Skiptvet
 • Vestby
 • Våler
 • Ås

Skulle flere kommuner slutte seg til samme innstramning som overnevnte kommuner, vil vår anbefaling også gjelde disse kommunene. Denne anbefalingen gjelder fra i dag.

Lørdag 23. januar 2021:

Av hensyn til tiltak knyttet til utbruddet i Nordre Follo, anbefaler utvalget å unngå all form for feltverving i kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. Skulle flere kommuner slutte seg til samme innstramning som overnevnte kommuner, vil vår anbefaling også gjelde disse kommunene.

Denne anbefalingen gjelder fra lørdag 23. januar.

Relevante artikler: