Fagsjef frivillighet, Stavanger Turistforening

Søknadsfrist: 15.04.2021
Sted: Stavanger
Stilling: Fast

Stavanger Turistforening skal øke satsingen på frivillige som ønsker å bli en del av dugnadsgjengen vår, i tillegg til å ta enda bedre vare på alle ildsjelene vi allerede har.

Vi søker etter deg som har hjerte for frivillighet og som vil bidra til å systematisere og videreutvikle denne delen av vår virksomhet. Kundereisen starter ved første kontakt og skal forhåpentligvis føre til et langt og godt samarbeid med oss. Vi er i innføringsfasen av et nytt frivilligsystem (CRM-system) som er utviklet for hele DNT, så oppfølging og videreutvikling av dette er et sentralt arbeidsområde.

I en oppstartsfase vil du være prosjektleder for en intern ressursgruppe som skal utarbeide en utviklingsplan frem til og med 2023. Prosjektleder har ansvar for gjennomføring av planen og stillingen rapporterer til avdelingsleder for drift.

Andre oppgaver som hører til stillingen:

  • Systematisk rekruttering og oppfølging av frivillige, «lojalitetsprogram», belønning og program for goder, arrangere treff for frivillige for sosialt samvær og kompetansebygging.
  • Støtte overfor andre avdelinger, rekruttering til dugnadsaktiviteter, organisering av dugnadsaktiviteter og turledelse.
  • Utvikling av ny struktur for turlagene; styrking og utvidelse av aktivitet og arbeid med stier og anlegg mm.
  • Utvikle og følge opp kursing av frivillige, i samarbeid med aktivitetsavdelingen som organiserer våre turledere.
  • Bistå Tursenteret i møte med hyttevakter og andre dugnadsfolk.

Den som ansettes må regne med deltakelse i noe dugnadsaktivitet. Dette utføres i samarbeid med aktivitets- og driftsavdelingen.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Kjennskap til frivillig arbeid
  • Utadvendt og glad i å jobbe med mennesker
  • Systematisk og målrettet

Tiltredelse og lønn etter avtale.

Søknad og CV skal sendes via FINN.

Om arbeidsgiveren

Stavanger Turistforening er Rogalands største friluftsorganisasjon med 27.500 medlemmer. Vi jobber for et allsidig, inkluderende og miljøvennlig friluftsliv. Vi vedlikeholder og drifter 44 hytter, 1250 km stier og 370 km kvisteløyper. Hvert år arrangerer vi over 1000 turer, kurs og andre aktiviteter. Foreningen er tilsluttet Den Norske Turistforening, og er den tredje største av medlemsforeningene målt etter medlemstall, og nest størst målt i omsetning. Vi jobber for å opprettholde og styrke vår posisjon som regionens fremste aktør innen friluftsliv. Frivillig arbeid er en bærebjelke i foreningens virksomhet. Hvert år legger våre frivillige ned dugnadsarbeid tilsvarende minst 50 årsverk. I naturen er alle velkommen, uavhengig av hva du tror på, hvem du elsker eller hvordan du ser ut. Derfor jobber vi for et mangfoldig og inkluderende friluftstilbud der alle er velkomne. Vi er opptatt av at organisasjonen skal vise et mangfold både i kjønn, funksjonsevne, etnisitet og alder.