Giverkonsulent for individuelle givere, Misjonsalliansen

Søknadsfrist: 26.04.2021
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Misjonsalliansen søker Giverkonsulent for individuelle givere; Er du vår nye lagspiller i kampen mot urettferdighet?

Overordnet hensikt med stillingen 
Gjennom operativt arbeid håndterer du eksisterende individuelle givere, både faste og sporadiske. Du bidrar til høy givertilfredshet gjennom god service og effektivt arbeid. Stillingen inngår i markeds- og innsamlingsavdelingen og rapporterer til leder for individuelle givere. 

Ansvar og arbeidsoppgaver 

 • Gjennomføring av aktiviteter knyttet til produktporteføljen (fadder, fast giver) 
 • Bidra til forvaltning, videreutvikling og gjennomføring av giverreiser  
 • Gjennomføre tiltak i henhold til markedsplan  
 • Delta i utvikling av kampanjer og aktiviteter med mål om økte inntekter fra eksisterende givere (inkludert sesongaksjoner mot eksisterende givere) 
 • Sørge for totalkvalitet for givere, god giverservice med mål om høy givertilfredshet  
 • Gjennomføre fakturering og purrerutiner 
 • Andre oppgaver knyttet til Misjonsalliansen arbeid:
  – Gaveregistreing og skatterapportering 
  – Innkommende henvendelser på epost, telefon, post og personlig oppmøte  
  – Andre forefallende oppgaver i eller utenfor avdelingen 

Kvalifikasjoner og ønsket erfaring 

 • Strukturert, god på planlegging og gjennomføring selv med mange baller i luften 
 • Erfaring med tilsvarende arbeid, markedsføring, salg, kundeservice eller lignende 
 • Selvstendig, selvgående og sterk på samarbeid 
 • Erfaring med bruk av CRM-systemer og andre digitale samhandlingsverktøy 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Vi tilbyr

 • Bli en viktig brikke i en bistandsorganisasjon med lang tradisjon og vekstambisjoner  
 • Selvstendige, utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver 
 • Arbeide med engasjerte kolleger  


Arbeidsted er ved vårt hovedkontor i Oslo sentrum. Personen som ansettes må kunne arbeide aktivt for Misjonsalliansens kristne verdigrunnlag. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. 

Søknad med CV sendes til soknad@misjonsalliansen.no innen 26.04.2021

Om arbeidsgiveren

Siden 1901 har Misjonsalliansen fulgt Jesus sin oppfordring om å omsette tro til handling. Vi er et bredt nettverk av grupper og enkeltpersoner som sammen bekjemper fattigdom i små og store lokalsamfunn i ti ulike land. Sammen gjør vi verden mer rettferdig.

Misjonsalliansen er en diakonal misjonsorganisasjon. Diakoni betyr for oss at vi lever ut det kristne evangeliet i handling, ved å gjenreise mennesker og inkludere dem i fellesskapet. Misjon betyr for oss at vi er tydelige på at det er vår kristne tro som inspirerer oss til handling. Misjonsalliansen arbeider for en bærekraftig utvikling – der det er samspill mellom sosiale forbedringer, miljø og økonomisk vekst – så alle mennesker i et lokalsamfunn får tilgang til grunnleggende rettigheter. Mikrofinans og næringsutvikling er viktige i arbeidet vårt, men fattigdom er også mer enn mangel på materielle ressurser. Det handler også om ikke å ha tilgang til utdanning, grunnleggende helsetjenester, rent drikkevann eller mulighet til å påvirke politiske prosesser og andre faktorer som er viktige i menneskers liv. I kampen mot denne typen urettferdighet er fokuset arbeidet vårt med å bygge lokalsamfunn, i tett samarbeid med lokale organisasjoner og nøkkelpersoner. Vårt mål er alltid å utruste mennesker til selv å drive arbeidet videre – slik at vårt arbeid ikke lenger trengs.

Arbeidet drives med gaver fra over 15 000 allierte og prosjektstøtte fra den norske stat gjennom Norad og Digni. Misjonsalliansen legger vekt på lave administrasjonskostnader og effektiv drift, så pengene vi forvalter kan brukes der behovet er størst.