Kommunikasjonsrådgiver, Brystkreftforeningen

Søknadsfrist: 09.04.2021
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Brystkreftforeningens formål er å gi hjelp og støtte til personer som har fått en brystkreftdiagnose eller påvist mutasjon i brystkreftgener, og å ivareta deres og de pårørendes interesser. Formålet oppnås blant annet gjennom opplysende virksomhet, likepersonsarbeid, interessepolitisk arbeid overfor politiske og administrative myndigheter, brukermedvirkning, samarbeid med fagmiljøene, utgivelse av medlemsblad og samarbeid med beslektede foreninger nasjonalt og internasjonalt. Brystkreftforeningen ble stiftet i 1992 og har ca. 15 000 medlemmer.

Vi søker deg som har gode kommunikasjonsferdigheter til stilling som kommunikasjonsrådgiver i vårt sekretariat. Stillingen krever strategisk og god teft for å kommunisere Brystkreftforeningens hjertesaker.

Vi ser etter deg som har et godt nettverk innen presse og media, som kan selge inn nyheter og jobbe på forskjellige digitale flater. Kommunikasjonsrådgiveren må kunne jobbe selvstendig samtidig som en har tett dialog med daglig leder og styreleder.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdannelse innen journalistikk, kommunikasjon eller markedsføring
 • God kunnskap om hva som fungerer på nett og i sosiale medier, gjerne med erfaring fra kampanjer
 • Erfaring med video, bilde og redigeringsverktøy
 • Erfaring med å arrangere webinarer og digitale samlinger
 • God skriftlig framstillingsevne

Ansvarsområder:

 • Innholdsproduksjon, publisering og drift av alle Brystkreftforeningens kanaler
 • Følge opp annonsering, rapporter og analyser fra SoMe
 • Produksjon av medlemsbladet Athene
 • Utarbeide og følge opp foreningens kommunikasjonsstrategi
 • Bidra til dokumentproduksjon, herunder årsrapport
 • Veilede og følge opp tillitsvalgte innen sitt fagområde

Vi kan tilby:

 • Et meningsfylt, sosialt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Fast stilling med gode betingelser

Om arbeidsgiveren

Brystkreftforeningen er en nasjonal forening med 56 lokalforeninger. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig.
Sekretariatet har kontor sentralt i Oslo og består i dag av 6,3 årsverk med ansatte som jobber tett på medlemsmassen, lokalforeningene og hovedstyret i foreningen.