Leder for rekruttering, Misjonsalliansen

Søknadsfrist: 26.04.2021
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Overordnet hensikt med stillingen 

Leder for rekruttering har ansvar for aktiviteter, kampanjer og øvrig markedsføring rettet mot nye individuelle givere. I dag gjennomføres arbeidet både gjennom ulike former for feltverving, annonsering, vervekampanjer og på telefon. Nye metoder vurderes og evalueres fortløpende. Stillingen rapporterer til leder for markeds- og innsamlingsavdelingen. 

Ansvar og arbeidsoppgaver 

 • Resultatansvar for
  – Tilførsel av nye førstegangsgivere til Misjonsalliansen
  – Rekruttering og verv av nye faste giveravtaler (fadder og fast giver) 
  – Tilfang av unge søkere til vår volontørordning i utlandet 
 • Forvaltning, videreutvikling og gjennomføring av aktiviteter innenfor eget markedsområde 
 • Ansvarlig for kampanjer og aktiviteter rettet mot personer som ikke kjenner til Misjonsalliansen 
 • Bidra til utvikling/fornying, samt gjennomføring av Misjonsalliansens markedsplan 
 • Personalansvar for øvrige ansatte i markedsområdet 
 • Etablering/reetablering av ungdomssatsning/-miljø knyttet til Misjonsalliansen 

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og et oppriktig ønske om å gjøre en forskjell! 
 • Tar initiativ og viser entusiasme, evner å begeistre andre  
 • Kreativ, nytenkende og drives av kontinuerlig forbedring 
 • Evner å arbeide strukturert og tålmodig over tid, også i motbakke  
 • Lagspiller som er god til å få meg seg og motivere andre 
 • Fleksibel og har høy arbeidskapasitet 

Kvalifikasjoner og ønsket erfaring

 • Høyskoleutdannelse eller tilsvarende
 • Noen års arbeidserfaring, gjerne ledererfaring
 • Erfaring med fundraising, telecom, marked, salg eller lignende arbeid
 • Erfaring med digital markedsføring og profesjonell bruk av sosiale medier er et stort pluss
 • God muntlig og skriftlig fresmtillingsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr 

 • En sentral rolle i en bistandsorganisasjon med lang tradisjon og vekstambisjoner  
 • Selvstendige, utfordrende og viktige arbeidsoppgaver 
 • Arbeid med faglige og engasjerte kolleger 

Noe reisevirksomhet må påregnes i Norge, men sporadisk også til land hvor Misjonsalliansen har arbeid. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse. Arbeidsted er ved vårt hovedkontor i Oslo sentrum. Personen som ansettes må kunne arbeide aktivt for Misjonsalliansens kristne verdigrunnlag. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Søknad med CV sendes til soknad@misjonsalliansen.no innen mandag 26.april.

Om arbeidsgiveren

Siden 1901 har Misjonsalliansen fulgt Jesus sin oppfordring om å omsette tro til handling. Vi er et bredt nettverk av grupper og enkeltpersoner som sammen bekjemper fattigdom i små og store lokalsamfunn i ti ulike land. Sammen gjør vi verden mer rettferdig.

Misjonsalliansen er en diakonal misjonsorganisasjon. Diakoni betyr for oss at vi lever ut det kristne evangeliet i handling, ved å gjenreise mennesker og inkludere dem i fellesskapet. Misjon betyr for oss at vi er tydelige på at det er vår kristne tro som inspirerer oss til handling. Misjonsalliansen arbeider for en bærekraftig utvikling – der det er samspill mellom sosiale forbedringer, miljø og økonomisk vekst – så alle mennesker i et lokalsamfunn får tilgang til grunnleggende rettigheter. Mikrofinans og næringsutvikling er viktige i arbeidet vårt, men fattigdom er også mer enn mangel på materielle ressurser. Det handler også om ikke å ha tilgang til utdanning, grunnleggende helsetjenester, rent drikkevann eller mulighet til å påvirke politiske prosesser og andre faktorer som er viktige i menneskers liv. I kampen mot denne typen urettferdighet er fokuset arbeidet vårt med å bygge lokalsamfunn, i tett samarbeid med lokale organisasjoner og nøkkelpersoner. Vårt mål er alltid å utruste mennesker til selv å drive arbeidet videre – slik at vårt arbeid ikke lenger trengs.

Arbeidet drives med gaver fra over 15 000 allierte og prosjektstøtte fra den norske stat gjennom Norad og Digni. Misjonsalliansen legger vekt på lave administrasjonskostnader og effektiv drift, så pengene vi forvalter kan brukes der behovet er størst.