Politisk rådgiver – 40% engasjement, Norges Innsamlingsråd

Søknadsfrist: 21.05.2021
Sted: Oslo
Stilling: 40% engasjement

Norges Innsamlingsråd søker en medarbeider til utvikle arbeidet med politisk påvirkning for vårt fellesskap. Vi ser etter deg som har et spesielt engasjement for gode politiske rammer for frivillig sektor. Du en god relasjonsbygger som også er opptatt av detaljer. Stillingen er en utviklingsstilling i en spennende og givende bransje. 

Vår nye medarbeider vil få ansvar for å følge opp vår strategi, skrive høringsuttalelser og kommunisere vårt syn. Arbeidsoppgavene vil bestå i hovedsak bestå av kartlegging av medlemmenes behov for økt kompetanse samt utvikle nye kurs og seminarer for medlemsmassen. Vi er en liten, men effektiv bransjeorganisasjon så praktisk arbeid med organisering, gjennomføring og markedsføring blir derfor en del av hverdagen. Rette vedkommende vil få stor mulighet til å påvirke og utvikle fellesskapet i Norges Innsamlingsråd. 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Arbeide strategisk for å påvirke politiske beslutningstakere og prosesser
 • Jobbe kreativt og målrettet med PR og myndighetskontakt for å få gjennomslag
 • Løpende politisk analyse av gjeldende fagfelt nasjonalt og internasjonalt
 • Utarbeide bakgrunn- og posisjonsdokumenter knyttet til påvirkning og kommunikasjon
 • Skrive kronikker og leserinnlegg
 • Produksjon av medieutspill og reportasjer
 • Innholdsproduksjon til ulike kanaler
 • Gjennomføre kampanjer og konferanser i regi av Norges Innsamlingsråd
 • Bidra til generelt kommunikasjonsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning og/eller erfaring innen relevant tilsvarende arbeid
 • God erfaring med myndighetsdialog og politiske prosesser
 • God forståelse og erfaring fra politisk arbeid innen frivillighet
 • God skriftlig fremstillingsevne og erfaring med høringsarbeid og politiske innspill
 • Godt nettverk i politiske miljø
 • Kjennskap til Fundraising, bistand og FNs bærekraftsmål kan være en fordel
 • Svært god norskspråklig kompetanse.
 • Flytende engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Erfaring med å planlegge og gjennomføre større arrangementer

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe raskt, effektivt og selvstendig med gode resultater og presisjon
 • Du setter deg raskt inn i komplekse saksfelt
 • Du er opptatt av nasjonal og internasjonal politikk
 • Du er ivrig bruker av sosiale medier, og har god kjennskap til nye digitale trender
 • Du er positiv, løsningsorientert og en relasjonsbygger

Vi tilbyr

 • Arbeid med et formål som gir mening og har stor betydning for samfunnet
 • Tett samarbeid med engasjerte kolleger og bransje
 • Varierte arbeidsoppgaver og utfordringer i en organisasjon med godt arbeidsmiljø
 • Sentrale lokaler i Oslo sentrum 
 • Vi legger til rette for en fleksibel arbeidshverdag. Rådgiverstillingen lar seg kombinere med studier og eller andre oppdrag. Hvilke dager rådgiver jobber, avtales med Generalsekretær

Stillingen rapporterer til Generalsekretær. Vi vil kontakte relevante kandidater fortløpende for intervju.

Stilling er 1 års engasjement, med mulighet for forlengelse og utvidelse.

Om arbeidsgiveren

Norges Innsamlingsråd har som hovedmål å arbeide med politiske rammebetingelser og økt kompetanse innen innsamling i Norge. Dette skal vi gjøre i dialog med våre medlemmer, samarbeidspartnere og andre som påvirker utvikling av feltet nasjonalt og internasjonalt.
I tillegg jobber vi aktivt for å få bedre bransjetall.

Norges Innsamlingsråd er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for mangfold i våre arbeidsgrupper, administrasjon og styre både når det gjelder, etnisk bakgrunn, alder- og kjønnssammensetning.

Norges Innsamlingsråd ble etablert i 1994 av organisasjonene selv. Vi finansieres av medlemskontingenter fra både organisasjonsmedlemmer og leverandørmedlemmer, samt inntekter fra våre miniseminarer og arrangement. Vi mottar ikke støtte over statsbudsjettet, men søker tidvis prosjektstøtte fra Kulturdepartementet og andre for å gjennomføre vårt arbeid.