Rådgiver internasjonal og nasjonal politikk, CARE Norge

Søknadsfrist: Snarest
Sted: Oslo
Stilling: Engasjement

Vil du være med på å sette kvinners rettigheter og likestilling på dagsorden? Vi søker etter en rådgiver til vår avdeling for Kommunikasjon og politikk til et engasjement ut 2022. Vi ønsker å ha deg på laget som vil være med på å påvirke politiske aktører og prosesser. Du vil være en del av et hardtarbeidende og engasjert kommunikasjonsteam og jobbe i tett samarbeid med øvrige avdelinger i CARE Norge og CARE Internasjonal.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Bidra til å styrke CAREs posisjon som en toneangivende aktør innen utvikling og nødhjelp med et særskilt mål om å styrke likestilling og kvinners rettigheter
 • Følge med på relevante saker, både nasjonalt og internasjonalt, posisjonere CARE og samarbeide med CARE International
 • Utarbeide plan for politisk påvirkning
 • Produsere bakgrunn- og posisjonsdokumenter
 • Planlegge og gjennomføre kampanjer og seminarer i regi av CARE
 • Skrive utkast til innlegg og kronikker
 • Følge med på relevante internasjonale prosesser, særskilt opp mot norske myndigheter

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Minimum 2 års erfaring med nasjonale og/eller internasjonale politiske prosesser og påvirkningsarbeid
 • Gode språkferdigheter på norsk og engelsk. Andre språk, spesielt fransk, er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Du er positiv, løsningsorientert, samarbeidsvillig og resultatorientert
 • Du vet at det er liten vei fra ide til gjennomføring
 • Du setter deg raskt inn i vanskelige saker og evner å videreformidle det konsist og klart
 • Du er sosial og trives med nettverksarbeid

Vi tilbyr

 • Engasjement ut 2022
 • Arbeid med et formål som gir mening
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Sentrale lokaler i Oslo sentrum 

Om arbeidsgiveren

CARE er en av verdens største humanitære organisasjoner. CARE International arbeider med å bekjempe fattigdom i over 100 land og har et utstrakt bistandsfaglig nettverk. I 2020 fikk over 90 millioner mennesker hjelp gjennom CAREs programmer. CARE har dobbelt mandat – for både humanitær respons og langsiktig utvikling. CARE jobber for at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter, slik at fattigdom kan bekjempes mer effektivt.

CARE Norges arbeid er konsentrert om tematiske fokusområder: økonomisk sikkerhet, kvinners deltakelse, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og kjønnsbasert vold. CARE har et tverrgående fokus på kvinner og likestilling også i det humanitære arbeidet. Beslutningspåvirkning inngår som en viktig del av vårt arbeid.

I CARE er vi opptatt av mangfold og inkludering. Vi forventer av alle våre ansatte at de etterlever våre verdier; inkluderende, ansvarlig og engasjert. Vi har nulltoleranse mot alle former for diskriminering og trakassering.

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.