Rådgiver/seniorrådgiver vold mot kvinner, Norske Kvinners Sanitetsforening

Søknadsfrist: 06.05.2021
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Sanitetskvinnene fremmer kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn. Dette gjør vi gjennom frivillighet, forskning, politisk påvirkning og ideelle virksomheter. Sanitetskvinnene er Norges største kvinneorganisasjon med 40.000 medlemmer. I 125 år har våre frivillige bidratt gjennom aktiviteter og fellesskap, og stått i front for kvinneliv og folkehelse. Organisasjonen har rundt 600 lokalforeninger, og eier om lag 50 helse- og omsorgsinstitusjoner. Sanitetskvinnene er landsdekkende og demokratisk oppbygd med en sterk forankring i lokalmiljøet, er livssynsnøytralt og partipolitisk uavhengig. Sanitetskvinnene har et nasjonalt sekretariat med 60 ansatte, lokalisert i Oslo. Vi er inne i en spennende fase med fokus på vekst og utvikling i hele organisasjonen.

Rådgiver / seniorrådgiver vold mot kvinner

Nulltoleranse for vold mot kvinner er et av våre hovedsatsingsområder. Sanitetskvinnene går i bresjen for å bryte tabuer, bekjempe vold mot kvinner og kreve økt fokus på forebygging, et tilstrekkelig hjelpeapparat og økt rettssikkerhet. Stillingen innebærer å drive vårt arbeid i Norge fremover.

Hovedarbeidsoppgaver:                                          

 • Drive den strategiske utviklingen på voldsfeltet i organisasjonen
 • Følge opp aktiviteten Ressursvenn, som er en mentorordning av frivillige for voldsutsatte kvinner etter opphold på krisesenter
 • Følge opp eksisterende aktiviteter, identifisere muligheter og utvikle nye aktiviteter
 • Sikre myndighetskontakt og drive politisk påvirkningsarbeid
 • Jobbe for bærekraftig finansiering av aktiviteter

Ønsket kompetanse:

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis mastergrad med formell kompetanse på vold. Relevant erfaring kan kompensere for kravet
 • Arbeidserfaring innen prosjektledelse, utrednings- og analysearbeid på fagfeltet
 • Erfaring med politisk påvirkningsarbeid
 • Resultat- og utviklingsorientert med sterk gjennomføringsevne
 • Nettverksbygger og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å tenke strategisk og analytisk, og forstå helheten i virksomheten
 • Dyktig til å planlegge, igangsette, kontrollere og følge opp
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne, norsk språk
 • Personlig egnethet vektlegges

 Vi kan tilby

 • Å være en del av en landsdekkende organisasjon i stor vekst og utvikling
 • Dynamisk arbeidsmiljø med kvalifiserte og engasjerte medarbeidere
 • Uformelt og godt sosialt arbeidsmiljø der vi bryr oss om hverandre
 • Varierte og spennende oppgaver med mulighet til å påvirke egen arbeidsdag
 • Fleksibel arbeidstid og pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Nye kontorlokaler sentralt i Oslo

Stillingen er fast 100%.

Rådgiver vold mot kvinner rapporterer til direktør fagavdelingen. Noe kvelds- og helgearbeid samt noe reisevirksomhet må påregnes. 

Ta gjerne kontakt med konst. leder for fagavdelingen May Britt Buhaug, dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen.

Søknadsfrist: 6. mai 2021

Sanitetskvinnene ønsker å stimulere til et godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn.

Kontaktpersoner:

May Britt Buhaug
Konst. leder for fagavdelingen
97548751
MayBritt.Buhaug@sanitetskvinnene.no