NRK TV-aksjonen

NRK TV-aksjonen omtales gjerne som verdens største dugnader. Et enormt apparat av frivillige landet rundt settes i sving. Nesten hver eneste dør i Norge får besøk av en frivillig med en bøsse som samler inn til en viktig sak. I tillegg bidrar bedrifter, kommuner og andre organisasjoner.

Det er NRK TV-aksjonens eget innsamlingsråd (NB! Ikke det samme som Norges Innsamlingsråd) som mottar alle søknadene og bestemmer hvilken organisasjon som vil få neste års TV-aksjon.

Søke om NRK TV-aksjonen

For å kunne søke om NRK TV-aksjonen må man være medlem av Innsamlingskontrollen.

Søknadsfrist for påfølgende år er som regel på våren året før. TV-aksjonens innsamlingsråd vurderer søknadene, blant ut i fra om hvor klart behovet for formålet er, hvor stor giverglede det vil inspirere i befolkningen, og at formålet er bærekraftig og skaper varig forandring.

Du finner mer utfyllende informasjon om formelle krav til søknaden og søknadskriterier som vektlegges på NRK TV-aksjonen sine nettsider.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte rådssekretær Erik Skarrud på erik.skarrud@nrk.no eller telefon 95 07 74 14.