Arv og testament

Å gi en gave i arv, i sitt testament, er for mange en fin og betydningsfull måte å la engasjement leve videre etter at en selv er gått bort. Derfor blir det stadig vanligere å inkluder en gave til en eller flere organisasjoner i testamentet.

Det fortsatt mange i Norge som ikke skriver testament, eller som ikke er klar over at man kan gi bort deler av arven hvis man ønsker det. Arvegaver er en svært viktig inntektskilde for mange organisasjoner. Norges Innsamlingsråd har derfor et arbeidsutvalg som jobber med fagområdet arv og testament, og med den årlige arvekampanjen.

Arvekampanjen

Bakgrunn og utvikling

Den frivillige sektoren i Norge er stor, men historisk sett har nordmenn valgt å gi sine ytelser i form av arbeid og tid (dugnad) fremfor penger. Sammenlignet med andre land har Norge en svakere filantropisk tradisjon, muligens begrunnet i at vi har relativt små sosiale ulikheter og en sterk velferdsstat.

I takt med økt kjøpekraft gir også nordmenn stadig mer til ideelle organisasjoner. Men gaver i testament til ideelle organisasjoner er fortsatt uvanlig. Kun 0,4 prosent av befolkningen gir en arvegave til en ideell organisasjon.

Siden 2018 har i rundt 40 av våre medlemsorganisasjoner gått sammen om å gjennomføre en årlig holdningskampanje om testamentariske gaver til ideelle organisasjoner. Norges Innsamlingsråd koordinerer kampanjen sammen med organisasjonene som står bak. Målet er å gjøre det litt lettere å snakke om det vanskelige temaet som arv er, få flere til å skrive testament, og samtidig gjøre flere klar over at man kan gi en gave til en organisasjon i sitt testament.

Bli med på «Det gode testament»

Holdningskampanjen har fått navnet Det gode testament. Organisasjonene bak samarbeider og deler ressurser, og bidrar sammen til at flere i Norge vurderer å skrive testament og gi en gave til sin hjertesak i den forbindelse. Organisasjonene som deltar samarbeider om innsikt, materiell og kommunikasjon.

Du får

 • Felles kampanjemateriell; til både egne og eksterne kanaler
 • Felles promotering
 • Felles Facebook-side
 • Synlighet på www.detgodetestament.no
 • PR-rådgiver på vegne av fellesskapet
 • Deling av innsikt
 • Nettverksbygging

Arbeidet blir ledet av Arbeidsutvalget for arv og testamentariske gaver i regi av Norges Innsamlingsråd. Det blir holdt informasjonsmøter i for- og etterkant av kampanjen der alle deltakere kan komme med sine innspill.

Deltakelse på kampanjen er bare tilgjengelig for organisasjonsmedlemmer av Norges Innsamlingsråd. Organisasjonene som deltar betaler en sum som brukes til å produsere markedsmateriell, markedsføring, skaffe kunnskap, prosjektledelse med mer. Prisen for deltakelse er basert på en trappetrinnsmodell etter organisasjonenes størrelse.

Vil du vite mer? Ta kontakt med prosjektleder Rikke på rikke@innsamlingsradet.no.

Fakta om arv og testamentariske gaver

 • Kun 10 prosent av nordmenn skriver testamente. Av disse er det 4 prosent som gir en testamentarisk gave til en organisasjon. Dette utgjør 0,4 prosent av befolkningen
 • Ca 75 milliarder kroner bytter hender mellom generasjoner fra år til år. Dette utgjør under 500 millioner til gode formål
 • Grunner til at man ikke skriver testament er: føler ikke behov, tror staten ordner opp, synes det er for tidlig, vil ikke tenke på det
 • Dersom man ikke har arvinger og ikke skriver testament, vil arven gå til Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner. Altså pengene går til et godt formål
 • Testamentariske gaver er den fundraisingmetoden der man får mest igjen for «investeringen»
 • Kunnskap om arveregler og testamentarisk frihet, må bygges opp i Norge

Kilde: Testamentariske gaver til ideelle organisasjoner i Norge, ved Runar Døving (2018).